Среща на тема "Права, задължения и отговорности"

18.11.2016

В младежки център Добрич се проведаха две срещи-дискусии на тема “Права, задължения и отговорности” на 18 ноември 2016г. Взеха участие общо около 40 млади хора от 15 до 18 години, които под формата на въпроси и отговори разсъждаваха върху темата за правата и задърженията в семейна и училищна среда. С помощта на психолога Албена Петрова участниците в дискусията стигнаха до общо твърдение: “Трябва да спазват правила при общуване с възрастни родители и учители”. Разграничиха понятията “правила” и “права” чрез даване на примери за значението на думите.
Участниците останаха доволни от дискусиите и изявиха желание да участват и в други дейности на младежкия център.