Работна среща в град Пловдив

27.07.2016

В периода 27.07 – 29.07.2016 г младежките работници от Младежки център Добрич участваха в работна среща с цел създаване на Национална мрежа на младежките центрове по Програма BG 06 “Деца и младежки в риск“, Компонент 1 „Грижа за младежи в риск“. Първата учредителна среща бе организирана от екипа на младежки център Пловдив. На събитието присъстваха г-н Георги Титюков – зам.-кмет СМДСП при Община Пловдив, г-жа Иванка Сотирова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ при Община Стара Загора и д-р Емилия Баева – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ при Община Добрич, както и представители на Министерството на образованието и науката – г-жа Мария Василева-Вълова – началник на отдел “Външни европейски програми” и г-жа Мария Теодорова – старши сътрудник. Приоритет на срещата бе създаване на национална мрежа между младежките центрове като механизъм за ефективно сътрудничество, обмен на знания, умения, опит и добри практики с цел повишаване качеството на младежката работа в България.