КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ“ - ГРАД ДОБРИЧ

31.10.2016

На 31 Октомври от 10:30 часа в Младежки център Добрич се проведе първата кръгла маса, от серията кръгли маси, на тема: “Неформалното образование – добри практики в работата с младежи”.
По време на събитието младежите разсъждаваха върху темата за неформалното образование – какво представлява то, колко е ефикасно и предпочитано като образование. Изказаха своите впечатления и положителни отзиви, както и споделиха идеите си за подобряване на образованието.
Обсъди се интересният факт, че неформалното образование в България не е от вчера. В нашето минало също са се провеждали незадължителни форми на обучение.