КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА "НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ", ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

29.11.2016

На 29 ноември 2016 г. се състоя кръгла маса в община Генерал Тошево на тема ” Неформално образование и добри практики в работата с младежи”. Участниците останаха доволни и изявиха желание да участват в наши бъдещи мероприятия.