КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА "НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ", ОБЩИНА ДОБРИЧКА

28.11.2016

На 28.11.2016 г. в заседателната зала на кметството на село Карапелит, се проведе кръгла маса на тема “Неформалното образование и добри практики в работата с младежи”. В събитието взеха участие 25 души, от които и представители на училище, читалище и здравен медиатор. Наблегна се на неформалното образование като метод за развитие на младите хора. Обсъди се идеята за създаването на младежки клубове, където младите хора да участват в образователни и културни дейности. На младежите им бе представена програмата „Активни заедно“, чрез което те получиха информация за нови работни места в община град Добрич. Младежите проявиха интерес и желание за включване.