КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ – ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА С МЛАДЕЖИ“ - ГРАД ТЕРВЕЛ

04.11.2016

На 04.11.2016 г. се проведе кръгла маса на тема „Неформалното образование и добри практики в работата с младежи“ по Проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“ в кафенето на общината в град Тервел. В събитието взеха участие 27 души, от които представители на всички читалища в общината, учители, младежи и доброволци. В основа на дискусията бяха младежите от малки и отдалечени населени места, и тяхното участие в неформални образователни и културни дейности. Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество между Младежки център Добрич и участниците в сферата на младежкото включване. В кръглата маса взеха участие и доброволците от EVS към ПГТО “Дочо Михайлов”. Разгледаи бяха конкретните идеи за кинопрожекции в селата на Община Тервел, както и организирането на уроци по искански език в Младежкия център.