Семинар „Развиване на уменията на 21 век - средство за противодействие на езика на омразата“

08.09.2016

В периода 8-9 септември част от екипа на Младежки център Добрич и д-р Емилия Баева- зам.кмет на община Добрич, взеха участие в международен семинар на тема „Развиване на уменията на 21 век – средство за противодействие на езика на омразата“, който се проведе в “Международен младежки център” – Стара Загора.
Основната цел на семинара бе да генерира идеи от младите хора, да бъде изготвен план за действие, насочен към популяризиране на кампанията и развиване на уменията на 21 век, с които се цели повишаване на толерантността на младите хора.
В семинара участие взеха и представители на Съвета на Европа, на младежките центрове в градовете Враца, Пловдив и Стара Загора, ученици, студенти, млади хора до 29 години, доброволци от Испания, Германия, представители на неправителствени организации.
Гост – лектори бяха Матей Маневски – представител на движението „Не на езика на омразата“ и на Консултативния съвет по въпросите на младежта към Съвета на Европа и г-жа Мария Алкалай – обучител и представител на сдружение „Възможности без граници“.