Среща-дискусия на тема "Какво е кибертормоз"

22.04.2021

Част от екипа на МЦ Добрич проведе среща дискусия с ученици от ОУ “П. Волов” на тема “Какво е кибертормоз”. Целта на срещата бе да се повиши вниманието на младежите при използването на социалните мрежи и да разберат същността на кибертормоза и как той се отразява на хората, към които е насочен.