Обучение на тема Предизвикателствата при трудовата реализация"

04.05.2016

На 04.05.2016 се проведе мероприятие което е част от поредицата обучения на тема „Предизвикателствата при трудовата реализация”. По време на сесиите младежите имаха възможността да развият познанията си за кариерно развитие, да се запознаят с основните стъпки при планиране на кариера, както и как да използват своите лични качества и умения в процеса на своята реализация.
По време на обучителния процес бяха разяснени също методите за търсене на работа, начините за съставяне на автобиография и мотивационно писмо, както и стъпките при подготовката за интервю пред работодателя.
Участниците, младежи от СОУ “Климент Охридски” на възраст 16-18 години, изразиха удовлетвореността си от преминалото обучение и желанието да се включват в повече подобни инициативи.