Работно посещение в Лисабон, Португалия

05.12.2016

В периода от 5 до 9 декември част от екипите на Младежки център Враца, Добрич, Пловдив и Стара Загора и представители на Програмния оператор са на работно посещение в Lisbon Youth Centre. Целта на посещението е представяне на създадената Национална мрежа на младежките центрове по Програма BG06″Деца и младежи в риск”, обмяна на опит и добри практики и създаване на бъдещо партньорство.