Кампания “Да изчистим България заедно“

16.09.2017

На 16 септември 2017 г. Младежки център – Добрич беше част от кампанията“ Да изчистим България заедно“ на BTV Media Group. През цялото време на кампанията активно се включваха деца, младежи и родители, на възраст от 3 до 65 г, които са преки и косвени участници в дейностите на центъра. Общо над 70 души, жители на град Добрич взеха участие. Всички заедно почистихме предварително определените за целта места.