Leaf

Младежки онлайн фотоконкурс
„Щракни времето“ 4

Р Е Г Л А М Е Н Т

Младежки център Добрич кани всички млади хора да покажат своята уникална гледна точка към „красотата на времето“ чрез снимки. Участниците в конкурса могат да поставят на фокус различни свои открития, включително природни, културни, археологически, исторически забележителности, пейзажи и други.

I. Организатор

Фотоконкурсът се организира и провежда от Младежки център – Добрич, гр. Добрич, пл. Стария орех №1.
Участниците във фотоконкурса се задължават да спазват изложените по-долу правила

II. Цел

Младите хора да уловят в един фотографски кадър красотата на ВРЕМЕТО, както в неговото метеорологично състояние, така и в различни завладяващи сцени от заобикалящият ни свят.

III. Условия за участие:
• Право на участие имат всички младежи, на възраст между 15 и 29 години, от страната;
• до 3 броя авторски снимки, формат JPEG с максимален размер на снимката до 10 МB всяка;
• фотографиите да са придружени с кратко заглавие, информация за мястото на което е направена снимката, трите имена на участника, години, адрес, телефонен номер (за обратна връзка);
• фотографиите да са направени през периода 2023-2024 година;
• снимките да бъдат оригинални, без тяхното заснемане да излага на риск здравето и живота на техния автор и/или други участници

IV. Начин за участие във фотоконкурса:

• УЧАСТНИЦИ– снимките изпращайте на имейл: mcd.konkurs@gmail.com от 14 февруари до 13 март 2024 г.;
• ЖУРИРАНЕ– всички снимки на участниците във фотоконкурса ще бъдат включени в специално създаден за целта албум, със заглавие „Щракни времето“4 . Албумът ще може да бъде намерен във Facebook страницата на Младежки център Добрич от 14 март до 21 март, където може да се гласува онлайн за харесваните фотографии;
• РЕЗУЛТАТИ– победителите във фотоконкурса ще бъдат публикувани на 23 март- Световен ден на метеоролога в сайта www.ycd.bg и facebook страницата на Младежки център Добрич;
• НАГРАДИ – победителите ще получат предметни награди от 25 март до 29 март 2024 г. на място в Младежки център Добрич, град Добрич, пл.Стария орех №1 или на подаден адрес от участниците.

V. Обработване на лични данни и публичност

С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни в конкурса да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

VI. Авторски права

С участието си в конкурса авторите предоставят правата върху снимките за използването им с нетърговски цели от Младежки център Добрич. В случай на използване на снимките имената на авторите задължително ще бъдат посочвани.

За контакт:
Младежки център – Добрич
тел.: 058 602 691
e-mail: mcd.konkurs@gmail.com