Презентация в ПГ по Туризъм на Кампанията "Движение за език без омраза" на Съвета на Европа

16.12.2015

На 16 декември Младежки център Добрич представи Кампанията на Съвета на Европа “Движение за език без омраза” пред младежи от Професионалната гимназия по туризъм “П. Яворов”