Обучение в Младежки център Стасбург, Франция

01.06.2015

Участие в обучение в Младежки център Страсбург, Франция по Програма “Деца и младежи в риск”, Компонент 3, проект “Изграждане на капацитет”, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014