Неформално обучение "Гняв, агресия и насилие"

20.01.2016

На 20.01.2016 г. от 11:00 ч. в Център за Обществена Подкрепа (ЦОП – 2) се проведе неформално обучение, под формата на дискусия на тема „Гняв, агресия, насилие“.
В мероприятието участваха 13 деца и младежи на възраст от 12 до 23 години, от които 8 момчета и 5 момичета, от ромски произход. Целта на мериприятието бе да се разгледат и назоват етапите през които преминава човек за да се създаде ситуация в която риска от насилие е много голям. Под формата на дискусия се обсъждаха различните видове агресия, през какви етапи преминава и как, ако не се предотврати в зародиш, може се превърне в насилие.

Младежите взеха активно участие в дискусията, като изказваха своите мнения как биха могли да реагират в определена ситуация и до какви последици може да доведат негативните реакции.