Работа на терен във връзка с включване на младежи в курс и работа като озеленители

03.06.2016

Екипът на Младежки център Добрич проведе работа на терен във връзка с включването в курс и работа като озеленители на младежи от 15 до 29 години чрез проект “Активни заедно”. Целта на инициативата е 42-ма млади граждани на град Добрич да бъдат включени в курс за професионална квалификация по професия “Работник в озеленяването”. След това 34 от тях ще бъдат назначени за 6 месеца на работа като озеленители в общинското предприятие “Устойчиви дейности и проекти”. На 3 юни 2016г. в квартал “Изгрев” всеки желаещ да започне курса имаше възможността да се запише за участие. Планира се на 10 юни да се състои още едно изнесено информационно бюро за записване в курса. А до тогава проявяващите интерес могат да получат повече информация на телефон 0893823798 (Гюлтенур Мустафа – ромски медиатор в Младежки център Добрич) или да се запишат на място в Младежки център Добрич (гр. Добрич, пл.”Стария орех”, №1).