Младежки обмен в Младежки център Добрич

01.09.2016

От 29 август до 01 септември 2016г. Младежки център Добрич бе домакин на младежки обмен, в който взеха участие младежи от младежките центрове на Пловдив и Стара Загора. Програмата акцентираше върху доброволчеството и доброволческите дейности като участниците в обмена имаха възможността да разберат отблизо как младежите от Добрич могат да вземат участие като доброволци. Част от дейностите включваха облагородяване на еко пътека “Шабленска тузла” край Шабла, изплитане на огради в Центъра за защита на природата и животните в Добрич, както и опознавателен тур на Крайморска Добруджа, осъществен със съдействието на Зелен образователен център, гр.Шабла. До края на годината Младежкия център предвижда осъществяването на още подобни младежки обмена с участници – младежи от страната, а също и два международни младежки обмена.