„Гняв, агресия и насилие“

27.01.2016

На 27.01.2016 г. от 13:00 ч. в ОУ „Панайот Волов“ се проведе среща на тема „Гняв, агресия и насилие“. В срещата участваха младежи на възраст 15 години. Целта беше запознаване с характеристиките на гнева, агресията и насилието. Под формата на различни игри и решаване на казуси, се обсъдиха мненията на младежите как да разпознават гнева, насилието и агресията и как да се разграничват от тях.