Финална конференция- Компонент 3

30.03.2016

На 29 март 2016г., част от екипа на Младежки център Добрич взе участие във финална конференция по компонент 3 “Изграждане на капацитет” по програма “Деца и младежи в риск”.
На конференцията участваха Проф. Николай Денков, заместник-министър на МОН, г-жа Карина Екорсен, първи секретар и заместник-ръководител на мисията на Кралство Норвегия в София, г-н Иван Модев, главен секретар на Главна дирекция “Структурни фондове и международни образователни програми”, МОН и г-жа Мануела Радева, директор на ЦОИДУЕМ. Презентации за постигнатите резултати бяха представени от г-жа Мария Котаци, координатор на екип от обучители към Съвета на Европа, г-жа Воислава Томич, обучител по компонент 2 и г-жа Александра Райкова, Съвет на Европа, обучител на ромски медиатори. Всички центрове представиха презентации за постигнатите резултати и добри практики по компонент 1.
В края на конференцията се връчиха сертификати на младежки работници и ромски медиатори от изминало обучение по компонент 1.