Акция за почистване

13.07.2016

На 12 юли 2016г. бе осъществена еко акция за почистване на градинката пред обредния дом в Добрич, където много млади хора, заедно със своите деца, прекарват свободното си време. Вместо да играят с топка, младежите нахлузиха жълтите ръкавици, а родителите насърчиха своите деца също да се включат в почистването, за да се придаде един по-приветлив вид на градинката. Благодарим на всички доброволци, които се включиха в акцията и очакваме за в бъдеще отново да се включват в подобни инициативи!