Обучение "Предизвикателствата при трудовата реализация"

26.04.2016

В Младежки център Добрич се проведе обучение за младежи.
Темата на провелото се обучение бе ” Предизвикателствата при трудовата реализация”. По време на сесиите младежите имаха възможността да развият познанията си за кариерно развитие, да се запознаят с основните стъпки при планиране на кариера, както и как да използват своите лични качества и умения в процеса на своята реализация.
За по – добро опознаване на професиите, участниците попълниха тест за кариерно ориентиране, който бе насочен в четири основни направления: Взаимоотношения с околните; Процедури и системи; Комуникации и изкуства; Наука и техника.
В края на интерпретацията от теста всички успяха да се ориентират в сферата, в която могат да се развиват, съответстваща на индивидуалността на младежите.
По време на обучителния процес бяха разяснени също методите за търсене на работа, начините за съставяне на автобиография и мотивационно писмо, както и стъпките при подготовката за интервю пред работодателя.
Участниците, младежи от Хуманитарна гимназия “Св.Св. Кирил и Методий” на възраст 17-18 години, изразиха удовлетвореността си от преминалото обучение и желанието да се включват в повече подобни инициативи.