„Различните видове наркотици и последиците от тях“

19.04.2016

Една от дейностите, организирана по проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре”, бе “Училище за родители”, в която родители от целевата група 15-29 г. с интерес се включиха и получиха познания в областта на: рисковете, които крие злоупотребата с алкохол и наркотици; разпознаване на рисково поведение; осмисляне на нуждата от образование за децата; вредите, които носят ранните бракове, както за бъдещите родители, така и за техните деца и много други в рамките на 2 обучителни семинара в периода януари 2016 г.

Създадените добри контакти сред участници, проявения интерес за включване в различни дейности по проекта, доведе до посещение на манастира Текето, който се намира в покрайнините на с. Оброчище и провеждане на изнесена среща-среминар на 19.04.2016г. с участието на 16 родители. В миналото Текето е бил най-прочутата мюсюлманска и християнска светиня по българските земи – на мюсюлманския светец Ак язълъ баба и на неговия християнски двойник св. Атанас. По своята архитектура той се родее с текетата край селата Свещари /Исперихско/, Тракиец /Хасковско/ и Графитово /Сливенско/, а стенописите му са обявени за културна ценност.

Проведе се неформално обучение на тема: „Различните видове наркотици и последиците от тях“. Участниците бяха разделени на 3 групи от 6-8 души, които определиха различните симптоми при употреба на наркотици и какви са последиците от употребата им.