Инициатива "Бързи срещи" /Speed Dating/

12.02.2016

Целта на събитието бе младежи между 15 и 29 години да се срещнат и чрез общуване помежду си да изградят трайни връзки, приятелства, а дори и нещо повече. В мероприятието участваха 32 младежи на възраст между 15-24 години, от които 10 момчета и 22 момичета. Важно е да се отбележи, че в края на събитието много младежи се сдобиха с нови запознанства, а други изявиха желание да участват в бъдещи инициативи и доброволчески дейности на Младежки център Добрич и БМЧК.