Информационна среща

13.07.2016

На 13.07.2016г, в сградата на Младежки център Добрич се проведе информационна среща с група младежи от Местната комисия по борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, на възраст от 15 до 18 години. Целта на срещата бе младежите да се запознаят с неформалните срещи, обучения и семинари, дейности и мероприятия, които се организират по проект BG06-102 “Младежки център Добрич – Вашето утре”. Представен бе и онлайн сайта на проекта, където младежите могат да получават актуална информация за бъдещи инициативи.