Дискусия на тема "Трафик на хора"

05.02.2016

Дискусия на тема „Трафик на хора“ се проведе на 05.02.2016 г. от 12:00 ч. в Младежки Център Добрич. Целта на мероприятието бе да се дискутират проблемите и опасностите през които преминават жертвите на трафик на хора, как могат да попаднат в такава ситуация, към кого биха могли да се обърнат пострадалите за помощ, какви могат да бъдат последиците ако не се вземат мерки за предотвратяването на това престъпление. По време на дискусията бе пуснат филмът “Открадната светлина” в който се разказва за историята на момиче, станало жертва на трафик на хора. Участници в мероприятието бяха 10 младежи на възраст между 15 и 18 години, от които 8 момчета и 2 момичета и принадлежащи към различни етнически групи. Младежите взеха активно участие в дискусията, изразяваха своите мнения по темата и пожелаха да се направи поредица от мероприятия, които да се осъществяват в крайните квартали с преобладаващо ромско население.