LIteracy course

02.11.2015

От 02.11.2015 г. стартира курс за ограмотяване по проект BG06-102 “Mладежки център Добрич – Вашето утре”, финансиран по програма “Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014. Продължителността на курса е 5 месеца и се изпълнява по учебната програма и методически указания на МОН с продължителност 600 часа. В курса са включени 10 младежи в риск, навършили 16 години и повечето от които са неграмотни.
Учебните занятия се провеждат от понеделник до петък, по 5 учебни часа на ден. На този етап младите хора проявяват активност и с интерес участват в занятията.