Еarly marriages

13.11.2015

На 13.11 2015г. от 11.00ч. се проведе лекция на тема ” Ранни бракове и образование”  с група млади хора
в “ОУ Йордан Йовков” заедно с Националната мрежа на здравните медиатори.

Главна цел бе да се  мотивират младежи   от ромската общност  да гледат положително към образованието си и да се запознаят с проблемите, които се срещат при ранните бракове.