Third training for roma-mediators

17.11.2015

От 17 до 19 ноември 2015 г. в град София се проведе третото обучение на ромски медиатори по програма „Деца и младежи в риск” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. В него взеха участие Бедрие Менду и Гюлтенур Мустафа – ромски медиатори от Младежки център – Добрич, по проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре”. Основната цел на обучение бе да се отчетат най-важните моменти от работата, свършена след последното обучение /1-5 юни 2015 г./; да се анализира изпълнението на проекта и влиянието, което обучението оказва върху практиката на ромските медиатори; да се обмени опит с оглед, ролята която ромските медиатори имат в цялостното управление на младежките центрове; съвместната работа с родители и членове на ромската общност; да се направят поуки и дадат препоръки за бъдещи дейности и практики; възможности за устойчивост на работата на ромските медиатори.