Leaf

Възползвайте се от различните методи на преподаване в приятна творческа обстановка и възможността за изява на таланта Ви, посредством участие в пленери, изложби и конкурси.

Чрез творчество децата и младите хора пътуват към бъдещето, летят след мечтите си за утрешния ден, търсят пътеките към него, рисуват неговия образ и неусетно се променят, търсейки прекрасното.

Творците във всички художествени форми са носители на редица призови отличия от участие в национални и международни конкурси и пленери.

 

АТЕЛИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО “СТЕЛА И ДАРА”
Ръководители: Стела Славова и Даринка Стаматова

Ако искате да изразите своя стил, подкрепени от вдъхновяващите творци Стела и Дара, заповядайте в ателието за деца (на възраст над 6 години) и младежи, които се занимават с живопис, рисуване и приложно изкуство!

 

ДЕТСКО АТЕЛИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО „ЦВЕТНО“
Ръководител: Олга Иванова

Имате интерес към разнообразните техники на художественото изкуство, искате да рисувате върху хартия, стъкло или коприна? Заповядайте в ателие „Цветно“, където развиват своя талант деца (на възраст над 5 години) и младежи. Рисунки на участниците са отпечатвани в книги и учебници, тиражирани като картички и плакати.

 

КЛУБ ПО ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС „КОМПЮТЪР АРТ“
Ръководител: Деян Костадинов

Искате да станете част от дигиталния свят на художественото изкуство и сте на възраст над 8 години, заповядайте при нас! Ще имате възможност да рисувате дигитални изображения и картини, посредством широк обхват от практики, които използват дигитална технология. Предимство е работата в малка група, което позволява индивидуално внимание за всеки.

 

КОМИКС ЗОНА
Ръководител: Венцислав Великов

Мастър клас за младежи 15+.

Харесвате комикси и желаете някой да ви въведе в техниката на деветото изкуство – заповядайте в Комикс зоната, която ще ви даде възможност вашите истории да оживеят чрез съчетание на думи и рисунки.