Leaf

Младежки център – Добрич и Фондация „Лумос“, България организират

IV ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ „Промени ли ни изолацията към по-добро?!“

РЕГЛАМЕНТ

Очакваме да споделите преживяванията си по време на изолацията.
Как това се отрази на вашият живот и семейство, на живота на другите – приятелите, съучениците, хората с увреждания?

Условия за участие:

1. В конкурса могат да вземат участие млади хора на възраст 11 – 19 години, разпределени в две възрастови групи: 11- 14 години, 15 – 19 години.
Участниците трябва да представят есе на тема: „Промени ли ни изолацията към по-добро?!“ с обем до три стандартни печатни страници.

2. Към всяко есе трябва да е изписана следната контактна информация:
– Трите имена
– Възраст
– Точен адрес
– Телефон, електронна поща
– Учебно заведение

3. Крайният срок за изпращане на есета за участие в конкурса е 09.11.2020г. на адрес: гр. Добрич 9300, Общински младежки център „Захари Стоянов“ П.К.№ 15, или на електронна поща: info@ycd.bg

Награден фонд:

Първа възрастова група /11 – 14 години/
Първа награда – 200 лв.
Втора награда – 100 лв.
Трета награда – 50 лв.

Втора възрастова група /15 – 19 години/
Първа награда – 200 лв.
Втора награда – 100 лв.
Трета награда – 50 лв.

Оценяване:

Оценяването ще се извърши от компетентно жури.
При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да останат във фонда и да бъдат използвани и разпространявани от Младежки център – Добрич и Lumos Bulgaria.

За информация :
Младежки център – Добрич, тел.: 0884 311 428; 058 6026 91