Leaf

Община град Добрич, Младежки център – Добрич и Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни организират

V ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ „Как общуваме днес?“

РЕГЛАМЕНТ

Очакваме да споделите нужно ли е общуването, влияе ли се от емоциите?
Искате ли да знаете от какво се вълнуват и мислят другите около тях – близки, приятели, познати, хората с увреждания… Какви начини за общуване избирате и как това се отразява на живота Ви?!

Условия за участие:

1. В конкурса могат да вземат участие деца и млади хора на възраст 11 – 19 години, разпределени в две възрастови групи: 11- 14 години, 15 – 19 години;
Участниците трябва да представят есе на тема: „Как общуваме днес?!“ с обем до три стандартни печатни страници.

2. Към всяко есе трябва да е приложена – Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация:
– Трите имена
– Възраст
– Точен адрес
– Телефон, електронна поща
– Учебно заведение

3. Крайният срок за изпращане на есета за участие в конкурса е 18.11.2021г. на адрес: гр. Добрич 9300, Общински младежки център „Захари Стоянов“ П.К.№ 15, или на електронна поща: info@ycd.bg

Награден фонд:

Първа възрастова група /11 – 14 години/
Първа награда – 200 лв.
Втора награда – 100 лв.
Трета награда – 50 лв.

Втора възрастова група /15 – 19 години/
Първа награда – 200 лв.
Втора награда – 100 лв.
Трета награда – 50 лв.

Оценяване:

Оценяването ще се извърши от компетентно жури.
При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да останат във фонда и да бъдат използвани и разпространявани от Младежки център – Добрич.

За информация:
Младежки център – Добрич, тел.: 0884 311 428; 058 6026 91

Регламент за участие и декларация за съгласие можете да изтеглите от тук:
Регламент за участие
Декларация за съгласие