Leaf

Община град Добрич, Младежки център – Добрич

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

организират

VI ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ
на тема: „Каква е цената да бъдеш харесван?“

/Очакваме младите автори да споделят нужно ли е да правят компромиси, за да бъдат харесвани? Какво са готови да направят и защо това е важно за тях? Вълнуват ли се от това, което мислят другите – близки, приятели, познати … Как взимат решения и отразяват ли се те на живота им?!/

Целта на конкурса е да провокира и даде възможност на децата и младите хора да разсъждават и споделят мнението си по обществено значими теми, които допринасят за изграждането на личността им.

Условия за участие:

1. В конкурса могат да вземат участие деца и млади хора на възраст 11 – 19 години, разпределени в две възрастови групи: 11- 14 години, 15 – 19 години;
Участниците трябва да представят есе на тема :
„Каква е цената да бъдеш харесван?“ с обем до три стандартни печатни страници.
2. Към всяко есе трябва да е приложена – Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация:
 Трите имена
 Възраст
 Точен адрес
 телефон, електронна поща
 Учебно заведение
3. Крайният срок за изпращане на есета за участие в конкурса е 28.11.2022г. на електронна поща: mcd.konkurs@gmail.com или на адрес: гр.Добрич 9300, Младежки център -Добрич, П.К.№ 15.

Награден фонд:

Първа възрастова група Втора възрастова група
/11 – 14 години/ /15 – 19 години/

Първа награда – 200 лв. Първа награда – 200 лв.

Втора награда – 100 лв. Втора награда – 100 лв.

Трета награда – 50 лв. Трета награда – 50 лв.

Оценяване:

Оценяването ще се извърши от компетентно жури.
При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да останат във фонда и да бъдат използвани и разпространявани от Младежки център – Добрич.

За информация :
Младежки център – Добрич, тел.: 0884 311 428; 058 602 691;

Регламент за участие и декларация за съгласие можете да изтеглите от тук:

Регламент за участие
Декларация за съгласие