Leaf

Община град Добрич, Младежки център – Добрич

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

 организират

VII ОБЛАСТЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ на тема: „Какво е за теб приятелството?“

/Очакваме младите автори да споделят какво е за тях приятелството : ценност, общуване, отговорност, доверие, подкрепа, дар …?/   

 Целта на конкурса е да провокира и даде възможност на децата и младите хора да разсъждават и споделят мнението си по обществено значими теми, които допринасят за изграждането на личността им.

Условия за участие:

  1. В конкурса могат да вземат участие деца и млади хора на възраст 11 – 19 години, разпределени в две възрастови групи: 11- 14 години, 15 – 19 години;

Участниците  трябва да представят есе на тема : „Какво е за теб приятелството?“ с обем до три стандартни печатни страници.

  1. Към всяко есе трябва да е приложена – Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация:
  • Трите имена
  • Възраст
  • Точен адрес
  • Телефон, електронна поща
  • Учебно заведение
  1. Крайният срок за изпращане на есета за участие в конкурса е 28.11.2023г. на електронна поща: konkurs@gmail.com или на адрес: гр.Добрич 9300, Младежки център -Добрич, П.К.№ 15.

Награден фонд:

Първа възрастова група                                                  Втора възрастова група

       /11 – 14 години/                                                        /15 – 19 години/

 

Първа награда – 200 лв.                                                    Първа награда – 200 лв.

Втора награда – 100 лв.                                                      Втора награда – 100 лв.

Трета награда – 50 лв.                                                        Трета награда – 50 лв.

 

Оценяване:

Оценяването ще се извърши от компетентно жури.  

При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, техните творби да останат във фонда и да бъдат използвани и разпространявани от Младежки център – Добрич.

За информация :

Младежки център – Добрич, тел.: 0884 311 428; 058 602 691;

Регламент за участие и декларация за съгласие можете да изтеглите от тук:

Регламент 2023

Декларация за съгласие 2023