Leaf

ЗАЛА 8 | КОМПЮТЪРНА ЗАЛА
Модерна зала, оборудвана със 7 настолни компютърни конфигурации и бяла дъска.
ПЛОЩ: 25 м2
КАПАЦИТЕТ: до 15 места