Leaf

Консултативният съвет към Младежки център – Добрич включва представители на неформални младежки групи. Съвета е сформиран в края на 2016 г., след проведена информационна кампания в местните медии и социални мрежи за набиране на членове. В рамките на своята дейност, Съвета изразява мнение относно програмата на Центъра, предлага и реализира младежки инициативи, в отговор на интересите и потребностите на широк кръг от млади хора, представени от членовете на Съвета. По инициатива на членовете на Консултативния съвет се провеждат мотивационни срещи, срещи дискусии (по метода връстници обучават връстници), дейности за осмисляне на свободното време и др.