Leaf

Партньор от страната донор:
Община Копавогур, Исландия

Партньори по проекта:
ПГТ „Пейо Яворов“, град Добрич
СУ „Любен Каравелов“, град Добрич