Leaf

РЕГЛАМЕНТ

 1. Организатор
  Фотоконкурсът се организира и провежда от Младежки център – Добрич, гр. Добрич, пл. Стария орех №1.
  Участниците във фотоконкурса се задължават да спазват изложените по-долу правила.
 2. Цел
  Младите хора да уловят в един фотографски кадър красотата на ВРЕМЕТО, както в неговото метеорологично състояние, така и в различни завладяващи сцени от заобикалящият ни свят.
 3. Условия за участие
  • право на участие имат всички младежи, на възраст между 15 и 29 години, от страната
  • до 3 броя авторски снимки, формат JPEG с максимален размер на снимката до 10 МB всяка
  • фотографиите да са придружени с кратко заглавие, информация за мястото на което е направена снимката, трите имена на участника, години, адрес, телефонен номер (за обратна връзка)
  • фотографиите да са направени през периода 2020-2021 година
  • снимките да бъдат оригинални, без тяхното засненаме да излага на риск здравето и живота на техния автор и/или други участници
 4. Начин за участие във фотоконкурса:
  • УЧАСТНИЦИ – снимките изпращайте на имейл: info@ycd.bg до 15 март 2021г
  • ЖУРИРАНЕ – всички снимки на участниците във фотоконкурса ще бъдат включени в специално създаден за целта албум, със заглавие „Щракни времето“. Албумът ще може да бъде намерен във Facebook страницата на Младежки център Добрич от 16 март до 22 март, където може да се гласува онлайн за харесваните фотографии
  • РЕЗУЛТАТИ – победителите във фотоконкурса ще бъдат публикувани на 23 март 2021 г. – Световен ден на метеоролога в сайта www.ycd.bg и facebook страницата на Младежки център Добрич
  • НАГРАДИ – победителите ще получат предметни награди от 24 март до 31март 2021г на място в Младежки център Добрич, град Добрич, пл.Стария орех №1 или на подаден адрес от участниците
 5. Обработване на лични данни и публичност
  С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни в конкурса да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.
 6. Авторски права
  С участието си в конкурса авторите предоставят правата върху снимките за използването им с нетърговски цели от Младежки център Добрич. В случай на използване на снимките имената на авторите задължително ще бъдат посочвани.

За контакт:
Младежки център – Добрич
тел.: 0884 311 428; 058/ 602 691; 0894 386 344
e-mail: info@ycd.bg