Leaf

XIX НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА –

ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС И ГРАФИКА

„МОЯТА БЪЛГАРИЯ“

Конкурсът за рисунка – дигитална живопис и графика  „Моята България“ се организира от Младежки център – Добрич с подкрепата на Община град Добрич.

 РЕГЛАМЕНТ

Целта на конкурса за рисунка – дигитална живопис и графика  „Моята България“ e децата и младите хора да покажат своя талант; да се създаде по-голям интерес към компютърното рисуване; да се стимулира творческия потенциал на децата и младите хора.

 Право на участие в конкурса  имат всички деца и млади хора  на възраст от 10 до 29 години /навършени към 31 декември 2024 г./ в четири  възрастови групи:

 • І група        10 – 12 години; 
 • ІІ. група      13 – 15 години;
 • ІІІ група     16 – 18 години;
 • ІV група     19 – 29 години;

Всеки участник може да изпрати до 2 творби.   

Творбите трябва да са създадени със свободна ръка с електронните инструменти за рисуване на подходящи  графични  редактори на компютъра например : Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Photoshop,  Macromedia Free Hand, Wizard brush и др.

 Всяка рисунка участваща в конкурса трябва да е представена на  хартиен носител –  формат А3, без рамка и паспарту.

Към всяка творба трябва да бъде приложена декларация за съгласие за предоставяне на лични данни, както и следната контактна информация:

 • Заглавие на творбата;
 • Трите имена на автора;
 • Дата и година на раждане;
 • Точен адрес;
 • Учебно заведение (школа);
 • Адрес за кореспонденция – e-mail; телефон
 • Име на програмния продукт с който е създадена.

 Изисквания към творбите:

 • Да са рисувани със свободна ръка с инструментите на графичните редактори.
 • Да не са  изработени върху готови картини.
 • Рисунката  да не е участвала в други конкурси.
 • Творбите да са авторски.

Наградище бъдат връчени предметни награди във всяка възрастова група. Компетентно жури  ще определи наградените участници в националния  конкурс.

Рисунките трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо най-късно до 26 април 2024 г.,    на адрес:

                                     Младежки  център

                                      за конкурса “Моята България”

                                      пл. „Стария орех” №1, ПК 15

                                      9300 гр. Добрич

Резултатите ще бъдат обявени на 07.05.2024 г. на сайта на Младежки център – Добрич – www.ycd.bg  и на фейсбук страницата на центъра.                 

Участвалите в конкурса творби остават във фонда и могат да  бъдат документирани и използвани за рекламни материали и други цели на Младежки център – Добрич, без да заплаща права и обезщетения.

 С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета  от 27.04.2016г.

  

За допълнителна информация:         тел: 058/60-26-91

                                                                        0884 311 428; 0888 008 483

                                                                        e-mail: mcd.konkurs@gmail.com