Leaf

XVI НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА РИСУНКА –
ДИГИТАЛНА ЖИВОПИС И ГРАФИКА
„МОЯТА БЪЛГАРИЯ“

Конкурсът за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята България“ се организира от Младежки център – Добрич с подкрепата на Община град Добрич.

РЕГЛАМЕНТ

Целта на конкурса за рисунка – дигитална живопис и графика „Моята България“ e децата и младите хора да покажат своя талант; да се създаде по-голям интерес към компютърното рисуване; да се стимулира творческия потенциал на децата и младите хора.

Право на участие в конкурса имат всички деца и млади хора на възраст от 10 до 29 години навършени към 31 декември 2021 г. в четири възрастови групи:
­ І група 10 – 12 години
­ ІІ група 13 – 15 години
­ ІІІ група 16 – 18 години
­ ІV група 19 – 29 години

Всеки участник може да изпрати до 2 творби.

Творбите трябва да са създадени със свободна ръка с електронните инструменти за рисуване на подходящи графични редактори на компютъра, например : Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Photoshop, Macromedia Free Hand, Wizard brush и др.

Всяка рисунка участваща в конкурса трябва да е представена на хартиен носител – формат А3, без рамка и паспарту.

Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:

 • Заглавие на творбата
 • Трите имена на автора
 • Дата и година на раждане
 • Точен адрес
 • Учебно заведение (школа)
 • Адрес за кореспонденция – e-mail, телефон
 • Име на програмния продукт с който е създадена

Изисквания към творбите:

 • Да са рисувани със свободна ръка с инструментите на графичните редактори
 • Да не са изработени върху готови картини
 • Рисунката да не е участвала в други конкурси
 • Творбите да са авторски

Награди – ще бъдат връчени предметни награди във всяка възрастова група. Компетентно жури ще определи наградените участници в националния конкурс.

Рисунките трябва да бъдат изпратени с пощенско клеймо най-късно до 26 април 2021 г., на адрес:

Младежки център
за конкурса “Моята България”
пл. „Стария орех” №1, ПК 15
9300 гр. Добрич

Резултатите ще бъдат обявени на 10.05.2021 г. на сайта на Младежки център – Добрич – www.ycd.bg и на фейсбук страницата на центъра.

Участвалите в конкурса творби остават във фонда и могат да бъдат документирани и използвани за рекламни материали и други цели на Младежки център – Добрич, без да заплаща права и обезщетения.

С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.

За допълнителна информация:
тел: 058/60-26-91
0884 311 430 ; 0884 311 428
e-mail: info@ycd.bg