Leaf

ПЕТИ ОБЛАСТЕН НАУЧЕН КОНКУРС
„НАУКАТА НА ЖИВО“

Конкурсът за научен проект е създаден по инициатива на Консултативен съвет към Младежки център – Добрич и цели насърчаване интереса на децата и младите хора към науката и образованието. Изготвените проекти, визуализиращи избрана от участника научна област, ще участват в изложение на 25 март в Младежки център – Добрич, по време на което ще бъдат оценени.

Р Е Г Л А М Е Н Т

І. Условия за участие:
1. Право на участие в конкурса имат деца и младежи от област Добрич на възраст от 7 до 19 години, разпределени в три възрастови групи:
І група 7 – 10 години;
ІІ група 11 – 14 години;
ІІІ група 15 – 19 години;
ІІ. Техника:
Проектите трябва да са изготвени индивидуално или екипно (до 3 участника в отбор), с подкрепата на ментор (преподавател от учебното заведение, в което е учащ участника). Проектът трябва да визуализира определена научна идея, избрана от следните области: химия, физика, технологии и предприемачество, ботаника, екология, биология, география, история, астрономия.
Участниците могат да работят с материали по избор, като целта е да се постигне триизмерна визуализация на идеята.
ІІІ. Всеки проект участващ в конкурса трябва да бъде представен чрез:
1. Кратко обяснение на проекта (до 3 мин)

2. Изисквания към проектите:

• ПРОЕКТИТЕ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СА ИЗРАБОТЕНИ ПОД ФОРМАТА НА МАКЕТ ИЛИ ЕКСПЕРИМЕНТ

3. Проектите трябва да бъдат придружени от следната информация:
• Име на проекта;
• Трите имена на изработилия/те;
• Дата и година на раждане;
• Точен адрес;
• Учебно заведение;
• Научен ръководител/ментор;
• Адрес за кореспонденция (e-mail);телефон;
• Научна област, която е свързана с проекта

ІV. Награди: ще бъдат връчени грамоти, поощрителни награди и призови места във всяка възрастова група. Журирането ще се извърши от специалисти в определени научни области и младежи от Консултативния съвет към Младежки център – Добрич.

V.Записване за участие в конкурса, със заявка до 20 март 2023 година на имейл адрес – mcd.konkurs@gmail.com
Проектите се представят и журират в деня на изложението, което ще се проведе на 25 март.

Откриване в 10:30 часа. Участниците следва да бъдат със своите проекти в Младежки център – Добрич, голямо фоайе в 10:00 часа.

Награждаването ще се осъществи в края на изложението.

VІ. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Младежки център – Добрич www.ycd.bg и facebook : Младежки център – Добрич.

С участието си в конкурса, кандидатите се съгласяват да бъдат фотографирани, по време на научното изложение и приемат личните им данни да бъдат обработвани, съхранявани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейският парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

Адрес за кореспонденция:
Общински младежки център
пл. ”Стария орех” №1, ПК 15
9300 гр. Добрич

За информация:
058 602 691
0884 311 430 – Маргарита Ганчева- организатор
e-mail: mcd.konkurs@gmail.com

декларация съгласие 2023

заявка 2023