Leaf

КЛУБ ТЕАТЪР
Ръководител: Лана Анцаридзе

Младите хора, вдъхновени от театъра, ще имате възможност да бъдете въвлечени във вълнуващо приключение и да усвоите актьорското майсторство в атмосфера на приятелство и професионализъм.

За младежи 15+.

Традиция за спектаклите представени от младите актьори от клуб „Театър“ е да изправят публиката на крака и да завоюват отличия при участие в конкурси.

 

ТЕАТРАЛЕН КЛУБ „ГЕО МИЛЕВ“
Ръководител: Драгомил Георгиев

Прекрасна възможност за младите хора с интерес към театъра!

Подходящо за младежи над 15 години.

Актьорите от Театрален клуб „Гео Милев“, развивайки своите личностни качества и артистичен потенциал, представят въздействащи спектакли, които усмихват, разплакват и замислят дълбоко публиката.