Leaf

ЗАЛА 11 | МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА
Просторна и удобна зала, оборудвана с телевизор.
ПЛОЩ: 50 м2
КАПАЦИТЕТ: до 30 места
Наем зала: 24,00 лв./ час

Залата предлага възможност за ползване на мултимедиен екран и мултимедия.
Наем екран: 24,00 лв./ ден
Наем мултимедия: 48,00 лв./ ден

*Посочената цена е с включен ДДС.
**През отоплителния сезон, наема на залите се увеличава с 20 %.