Leaf

ЗАЛА 2 | МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ЗАЛА
ПЛОЩ: 25 м2
КАПАЦИТЕТ: до 20 места
Компактна мултифункционална зала.
Наем зала: 24,00 лв./ час

Залата предлага възможност за ползване на мултимедиен екран и мултимедия.
Наем екран: 24,00 лв./ ден
Наем мултимедия: 48,00 лв./ ден

*Посочените цени са с включен ДДС.
**През отоплителния сезон, наема на залите се увеличава с 20 %.