Leaf

Младежки конкурс за поезия „Нюанси“
Организатор: Младежки център – Добрич, с подкрепата на Община град Добрич

Целта на конкурса е да даде възможност на младите хора, които имат интерес към необятния свят на поезията, да изразят красотата на българския език в стихове и да покажат своето усещане в рими.

1. Право на участие в конкурса имат всички младежи на възраст от 15 до 29 години, навършени към 31 декември 2021 г., разпределени в 2 възрастови групи:

  • 15 – 19 години
  • 20 – 29 години

2. Всеки участник може да изпрати до 2 непубликувани до този момент стихотворения на тема: “Нюанси”.

3. Изпратените творби трябва да съдържат следната информация:

  • трите имена на автора
  • дата и година на раждане
  • адрес за кореспонденция
  • телефон за връзка, електронна поща

4. Стиховете трябва да бъдат изпратени най-късно до 10 юни 2021 г. на електронна поща: info@ycd.bg или на адрес:

Младежки център – Добрич
пл. Стария орех 1, п.к. 15
гр. Добрич, 9300
за Младежки конкурс за поезия „Нюанси“

Награди:
Ще бъдат връчени предметни награди във всяка възрастова група.

Оценяване:
Компетентно жури ще оцени литературната стойност на творбите.

Резултатите ще бъдат обявени на 24 юни 2021 г. във фейсбук и интернет страниците на Младежки център – Добрич.

Участвалите в конкурса творби могат да бъдат използвани за електронни и печатни издания на Младежки център – Добрич, без да се заплащат права и обезщетения.

С участието си в конкурса, кандидатите приемат личните им данни да бъдат обработвани и използвани единствено за целите и осъществяването на горепосочения конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и прилагането на Регламент /ЕС/2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г.

За допълнителна информация: Мариела Рачева, тел. 0888 008 483; 058 602 691.