Leaf

Проект BGLD-1.003 “Младежки център Добрич-Вашето днес”

Договор №ДОЗ-20/01.07.2020 г.

Проектът е финансиран по Програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е на стойност 1 895 105. 66 лв.