Leaf

Партньор от страната донор:
Асоциация на норвежките местни и регионални администрации

Партньори по проекта:
Читалище “Романо дром – 2002”
СОУ “Любен Каравелов”, гр. Добрич
СОУ “Димитър Талев”, гр. Добрич.