Leaf

Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев” е един от най-авторитетните и доказани музикални форуми в страната.

Конкурса е ежегоден, за индивидуални изпълнители на поп и рок музика от страната и чужбина на възраст от 11 до 30 г.

ОРГАНИЗАТОРИ: Община град Добрич и Младежки център – Добрич

Под патронажа на Кмета на Община град Добрич.

МОТОТО НА КОНКУРСА Е: “Не на наркотиците, не на страха, да пазим природата, да спасим човечеството!”

МИСИЯ:

Да се даде възможност на деца и младежи да представят постигнатото на международна сцена.

ЦЕЛИ:
– Предоставяне на сценична изява на млади таланти;
– Подкрепа на талантливи изпълнители;
– Междукултурен обмен;
– Създаване на приятелска атмосфера за споделяне на добри практики и създаване на нови контакти между участници, ръководители, родители и жури.

Отличеният с Гран При участник, получава авторска статуетка, създадена специално за конкурса от скулптора Георги Стефанов.

В международното жури са участвали специалисти от Русия, Гърция, Румъния, Израел, Грузия и др.

ПОГЛЕД ВЪВ ВРЕМЕТО:

29.04.1988 г. – Първи национален конкурс за авторска песен – гости от Дания, Чехословакия, бившия СССР.

1989 – 1990 г. – Втори и трети национален конкурс за авторска песен за млади изпълнители на забавна песен.

1991 – 1994 г. – Четвърти, пети, шести и седми конкурс за поп-рок изпълнители.

1996 г. – Осми национален конкурс за поп-рок изпълнители с международно участие – 26 и 27 април – Председател на журито Васил Найденов. Първа награда – Галин Кулов – Добрич.

1997 г. – Девети национален конкурс за поп-рок изпълнители с международно участие – 6, 7 и 8 юни – Председател на журито Васил Найденов. Първа награда – Нели Ненкова – Добрич.

1998 г. – Десето издание – Председател на журито – Маргарита Хранова. Първа награда – Детелина Димитрова – Добрич.

1999 г. – Единадесето издание – участници от България, Румъния и Русия – Председател на журито – Лили Иванова. Наградата “Сарандев” – Августина Атанасова – Добрич.

2000 г. – Дванадесето издание – участници от България, Русия, Украйна, Румъния – Председател на журито – Борис Карадимчев. Наградата “Сарандев” – Боряна Христова – Варна.

2001 г. – Тринадесето издание – участници от България, Русия, Югославия, Гърция – Председател на журито – Георги Христов. Наградата “Сарандев” – София Лазопоулу – Гърция – Солун.

2002 г. – Четиринадесето издание – участници от България, Русия, Гърция, Кипър, Румъния, Армения, Сърбия – Председател на журито – Здравко Желязков. Наградата “Сарандев” – Весела Желева – България – Шумен.

2003 г. – Петнадесето издание – участници от България, Русия, Грузия, Узбекистан, Гърция, Кипър, Турция, Македония – Председател на журито – Орлин Горанов. Наградата “Сарандев” – Стоян Петров – България – Ст. Загора.

2004 г. – Шестнадесето издание – участници от България, Русия, Грузия, Молдова, Израел – Председател на журито – Маргарита Хранова. Наградата “Сарандев” – Мария Николаева-България.

2005 г. – Седемнадесето издание – участници от България, Македония, Русия, Узбекистан, Израел, Казахстан, Грузия – Председател на журито – Йорданка Христова. Наградата “Сарандев” – Георги Данчев – България.

2006 г. – Осемнадесето издание – участници от България, Русия, Узбекистан, Израел, Казахстан – Председател на журито – Вили Казасян. Наградата “Сарандев” – Диана Заятидинова – Узбекистан.

2007 г. – Деветнадесето издание – участници от България, Молдова, Русия, Узбекистан, Израел, Казахстан, Румъния, Малта, Словения – Председател на журито – Вили Казасян. Наградата “Сарандев” – Георги Дюлгеров – България.

2008 г. – Двадесето издание – участници от България, Израел, Казахстан, Румъния, Беларус – Председател на журито – Нели Рангелова. Наградата “Сарандев” – Михаела Филева – България.

2009 г. – Двадесет и първо издание – участници от България, Унгария, Хърватска, Израел, Казахстан, Русия – Председател на журито – Маргарита Хранова. Наградата “Сарандев” – Никола Чочев – България.

2010 г. – Двадесет и второ издание – участници от България, Русия, Казахстан, Израел, Румъния, Украйна. Председател на журито – Тони Димитрова. Наградата “Сарандев” – Максим Мацышин – Русия.

2011 г. – Двадесет и трето издание – участници от България, Украйна, Израел, Русия, Беларус, Грузия. Председател на журито – Хайгашод Агасян. Наградата “Сарандев” – Диана Михайловна Пашук – Беларус.

2012 г – Двадесет и четвърто издание – участници от България, Украйна, Русия, Казахстан, Узбекистан, Молдова, Израел – Председател на журито – Хайгашод Агасян. Наградата “Сарандев” – Траян Мартинов Костов – България.

2016 г. – Двадесет и пето издание – участници от България, Гърция, Казахстан, Молдова, Грузия. Председател на журито – Хайгашод Агасян. Наградата “Сарандев” – Мирела Димитрова – България.

2017 г. – Двадесет и шесто издание – участници от България, Сърбия, Гърция, Казахстан. Председател на журито Хайгашод Агасян. Наградата “Сарандев” – Гулнара Кошенова – Казахстан.

2018 г. – Двадесет и седмо издание – участници от България, Гърция, Украйна, Молдова и Казахстан. Председател на журито – Хайгашод Агасян. Наградата “Сарандев“ Айджън Жумбаев – Казахстан.

2019 г. – Двадесет и осмо издание – участници от България, Гърция, Узбекистан, Украйна и Казахстан. Председател на журито – Хайгашод Агасян. Наградата “Сарандев“ – Габриела Йорданова – България.

2020 г. – Двадесет и девето онлайн издание – участници от България, Турция, Чехия, Полша, Сърбия, Молдова, САЩ, Канада, Русия, Египет, Узбекистан, и Казахстан. Председател на журито – Хайгашод Агасян. Наградата “Сарандев“ – Стефан Здравкович – Сърбия.

2021 г. – Тридесето издание – участници от България, Украйна и Казахстан. Председател на журито – Хайгашод Агасян. Наградата “Сарандев“ – Димитрина Германова – България.

2022 г. – Тридесет и първо издание – участници от България, Украйна, Казахстан, Узбекистан и Македония. Председател на журито – Хайгашод Агасян. Наградата “Сарандев“ – Асел Акмерзаева – Казахстан.

Станете част от глобалния музикален свят!