Leaf

Дейност 1 – Организация и управление на проекта

Тази дейност включва доброто изпълнение на проекта, финансовото управление и контрол, вътрешния мониторинг. Организацията и управлението на проекта се осъществява от служители от Общинска администрация град Добрич и партньорите, включени в проекта.
Екипът по управление:
• разпределя задачите и отговорностите на експертите, включени в екипа
• определя правилата за работа, вътрешен мониторинг, отчетност и докладване
• обсъжда план-графика за изпълнение на дейностите по проекта и разработва детайлен такъв
• обсъжда графика за провеждане на процедурите по избор на изпълнители по дейности

 

Дейност 2 – Обзавеждане, оборудване и ремонтни дейности

Строително-ремонтни дейности и доставка на обзавеждане и оборудване за Младежки център Добрич.
• положени топлоизолации по стени, покриви и подове, подменена амортизирана дограма с нова ПВЦ такава
• подмяна на амортизирана водопроводна и канализационна мрежи вътре в сградата, подобрено отводняване на покривните пространства и ремонт на санитарните възли
• подменени съществуващите електрически инсталации, електрически табла и подменени осветителни тела с енергоспестяващи такива
• подменени тръби на отоплителната инсталация, реконструкция на котелната инсталация, и реконструкция на системите на вентилация и отопление на зрителната зала
• обособен “кампус” с 35 легла и ремонтирани зали с цел създаване на условия за извършване на дейностите в Младежкият център
• обновена Концертна зала с модерен интериор, оборудвана със съвременни технологии в озвучаването и сценичното осветление за провеждане на концерти, конференции и семинари, както и безопасна сценична механизация

 

Дейност 3 – Дейност на Младежки център

Тази дейност е изпълнявана в три етапа както следва:

ЕТАП 1:
Идентифицирани рискови групи и рисковете за развитие на младите хора, семействата им и социалната среда, в която живеят, както и на техните нужди от адекватни услуги – предвидени в тясно сътрудничество с партньорите по проекта – Читалище “Романо дром – 2002”, СОУ “Любен Каравелов” и СОУ “Димитър Талев”. Обхванати младежи на възраст от 15 до 29 години, в т. ч. такива в риск от социално изключване, в неравностойно положение, роми и други етнически групи.

ЕТАП 2:
Идентифицирани проблеми и нужди на описаните рискови групи, наети експерти, работещи предимно с деца и младежи от рискови групи – двама ромски медиатори, двама психолози, петима младежки работници, заети в центъра.

ЕТАП 3:
Разширени услуги в центъра с цел отговор на потребностите на целевите групи и включване на нови участници. Младежкия център осъществява различни дейността си студия, клубове и групи по интереси с различна насоченост. Като надграждане на резултатите от предните два етапа, се сформират още няколко такива групи, за да се даде възможност да се включат по-голям брой младежи, включително от целевата група. Сформирани допълнително 4 групи: клуб “Хип- хоп танц и музика”, клуб “Фолклор”, Школа по приложни изкуства и Фото – видео клуб.

По-късното стартиране на проекта доведе до съкращаване на времето за реализация на дейностите, в следствие, на което се спестиха финансови средства. Чрез проучване на интересите на младите хора, извършено от младежките работници и ромските медиатори, се определиха клубовете, школите и групите по интереси, с цел разширяване на обхвата на младите хора в дейностите на центъра. Сформирани бяха 13 нови форми с приблизително 195 участници: Карате; Волейбол – 2 групи; Баскетбол – 2 групи; Плуване – 2 групи; Лека атлетика; Тенис на маса; Латино танци; Вокална група; Театрално студио; Танцов театър.

 

Дейност 4 – Разработване и реализиране на мини-проекти

Екипът от младежки работници и ромски медиатори е обучен през септември 2014 г. и септември 2015 г. от експерти от Съвета на Европа по Компонент 3. След проведените обучения, екипът формулира и изпълни мини проекти, допринасящи за подобряване благосъстоянието на децата и младежите в общината, интеграцията на младежите в неравностойно положение и такива в риск от социално изключване, роми и други етноси. Тези мини проекти имат още за задача и стимулиране участието на общността, неправителствените организации и община Добрич в работата на МЦ Добрич, както и развиване способностите на младите хора при вземане на решения, свързани с обществения живот на града. Крайната цел е да се наложи практиката за културен, образователен или социален обмен на деца и младежи, вкл. и в неравностойно положение.

Шест са одобрените мини проекти, които са реализирани в рамките на проекта:

Мини проект 1 – “Курс “Воден спасител” – включване и обучение на 15 младежи от целевата група за придобиване на квалификация “Воден спасител”. Обучението е с продължителност 3 месеца, 65 учебни часа, разпределени в 21 часа теория и 44 часа практика.

Мини проект 2 – “Курс “Ограмотяване” – включване на 10 младежи от целевата група, навършили 16 години и са неграмотни. Обучението е проведено в рамките на 5 месеца по учебна програма и методически указания на МОН, като хорариумът на курсовете е 600 учебни часа. Лицата, определени за участие в курса, са преминали през тест за диагностициране на входящо ниво на грамотност, а при приключване на обучението – тест за изходящо ниво. Успешно издържалите теста за ниво на постигната грамотност получават удостоверение за завършен курс “Ограмотяване”.

Мини проект 3 – “Спортувам-Общувам” – организирани и проведени 2 спортни турнира (футболен и тенис на маса). Във футболния турнир са взели участие 16 отбора от по 8 играчи (в т.ч. и от целевата група), продължителност 5 дни, а в турнира по тенис на маса са взели участие 32 души, в т.ч. и от целевата група, продължителност 1 ден.

Мини проект 4 – “Фестивал “Extreme connection” – организиран и проведен през септември 2015г. на територията на Градски парк “Св. Георги”, където се намира и скейт-паркът. Фестивалът обедини различните съвременни изкуства и екстремни прояви, насочени основно към младежите като най-активна група в уличната градска култура. Проведени са следните инициативи – скок от пръст за маунтийнг байк, рисуване на скейт парка с графити, игра на хек и стрийт танци. Диджеи, свободно каране, тренировки по скейт, кънки и бмх, работилници за графити, кънки, скейт, бмх, маунтийнг байк, екстремна фотография и дизайн, обучение за млади диджеи, нощно каране. Изпълнения на младежки рок банди, диджей пърформънс, опън майк сешън, където микрофонът е предоставен на всеки, който пожелае да изпълни нещо в рими под звуците на фънки хип хоп грамофони. Уроци по скейт, кънки, вело, графити, екстремна фотография и кинематография. Събитието беше подсигурено с полиция, пожарна безопасност и медицинско обслужване.

Мини проект 5 – “Фестивал на талантите” – този фестивал обедини различни области от развитието на младежта. В рамките на един ден, на открити пространства в град са обособени няколко ателиета, в които с помощта на модератори-професионалисти всеки ще може да изяви или открие своя талант. Събитието има за своя цел да създаде условия за сближаване на младежите посредством езика на изкуството, спорта и традициите.

Мини проект 6 – “Подвижно кино” – инициативата има за цел да послужи, както за излъчване на разнообразни филмови материали с цел забава за младежта (най-вече за младежи, които не могат да си позволят да ходят на кино или театрални продукции), така и за излъчване на образователни филмови материали с цел информация или образование (напр. филми за превенция и контрол на ХИВ/СПИН, предпазване от употребата на наркотични вещества, сексуално здраве и др.).

 

Дейност 5 – Организиране и провеждане на образователни, мотивационни и културни мероприятия

Организирани и проведени културни, обучителни и мотивационни мероприятия (семинари и обучения), в които активно са включени младежи, в т.ч. и такива от целевата група, и родители, като тези дейности имат за цел подпомагането на личностното развитие и социалната интеграция на младите хора. Организирани и проведени следните мероприятия:

I. Мотивационни мероприятия:

1. Двудневен семинар на тема “Първи стъпки към успешна кариера” – в семинара са включени две групи по 15 ученици, в т.ч и такива от целевата група, които завършват своето средно образование към училищата-партньори по проекта. Целта е тези млади хора да направят най-подходящия за тях избор в професионалната си ориентация.

II. Образователни мероприятия:

2. Тридневно училище за родители – участват родителите (2 групи от по 15 човека) на деца и младежи в риск от социално изключване, в неравностойно положение, роми и други етнически групи. Родителите са подбрани с помощта на ромските медиатори, които провеждат и обучението.

3. Академия “Млад лидер” – в това мероприятие са включени две групи от по 15 човека, които в продължение на по 3 дни са обучавани на лидерски качества и умения. По време на заниманията си участниците осмислят собственото си поведение и взаимоотношенията, които изграждат с останалите, експериментират и усвояват нови и по-ефективни модели на поведение и стратегии в междуличностните отношения.

4. Семинар “Здравословен начин на живот” – проведен в рамките на 2 дни и в него са взели участие 20 участници. Основната тема на обсъждане е “Зависимост от наркотици и алкохол, безопасен секс”.

5. Викторина “Аз познавам историята на моя роден град” – участници са 2 отбора с по осем ученици от двете училища, партньори по проекта, които се състезават в два отбора едни срещу други. Всички зададени въпроси са тясно свързани с историята на Добрич, с цел обогатяване знанията на младото поколение.

III. Културни мероприятия:

6. Пленер „Големите учат малките” – пленерът е проведен в рамките на 3 дни, като в него са взели участие общо 15 участници. Участниците рисуват на различни места из градския парк. По време на това мероприятие големите учат малките, споделяйки своите знания и талант с малките участници, като им помагат и насърчават техните умения в рисуването. Пленерът приключва с изложба на всички нарисувани рисунки през трите дни.

7. Работилница „От детските ръце и със сърце” – проведени работилници по повод на няколко празника – Баба Марта, Великден, Байрам и Коледа.

8. Конкурс “Надпяване” – в конкурса са взели участие деца и младежи от музикалните групи към Младежки център.

9. “Дни на младежката активност” – 3 – дневно мероприятие, посветено на превръщането на град Добрич в по-чисто и привлекателно място за живеене. Подкрепено от местни НПО в сферата на опазването на околната среда. В рамките на тази дейност са включени деца и младежи и са предвидени различни инициативи с еко насоченост.

 

Дейност 6 – Младежки обмени в Норвегия и България

В рамките на проекта, Норвежката асоциация на местните и регионални власти (KS) сътрудничи за провеждане на подходящ практически обмен на опит за общо 10 човека, включващи ромски медиатори, младежки работници, представител на Община Добрич, младежки център и преводач. Целта на обмена е да се запознаят двете страни с дейността си, да обменят опит и практики в сферата на младежките политики, зачитането на демократичните права на децата и младежите в неравностойно положение и реинтеграцията им в общността. Установяване на дълготрайно партньорство, включително и съвместно участие в проекти, насочени към решаване на проблеми на деца и младежи в неравностойно положение, насърчаване тяхното участие в подобни инициативи, междукултурен обмен и т.н.
Организиране и посещение на Младежки центрове в България в общини, които също са бенефициенти по настоящата програма с цел обмен на добри практики и опит.

 

Дейност 7 – Одит

Лицензиран одитор да извършва одит и одитен доклад по финансовото изпълнение на проекта. Докладът съдържа пълна информация за всички финансови аспекти на изпълнението за периода на реализиране на проекта.

 

Дейност 8 – Информация и публичност

Дейността включва мерки свързани с огласяване на финансовата помощ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Мерките за информация и публичност целят повишаване на информираността на обществото за проекта и демонстриране на неговата роля и значение за Община град Добрич. Мерките са насочени към целевите групи, бенефициенти и цялата общественост. Предвижда се:

1.Разработка на интернет сайт, на който регулярно се качва информация за хода на проекта на български и английски език. Информацията на сайта ще включва данни за проекта, неговия прогрес, постижения и резултати, сътрудничество с държавите донори, снимки, информация за контакт и ясно заявяване на приноса на ФМ на ЕИП 2009-2014 и държавите донори.

2.Провеждането на три информационни кампании (стартираща пресконференция, официално откриване на младежкия център, конференция за приключването на проекта).

3. С цел по-широка информираност относно информационните кампании и всички дейности, включени в проекта, са изработени и отпечатани рекламни материали.