„Локална младежка академия за овластяване“

05.05.2022
Целта на академията беше участниците да:
💡разпознаят общностни проблеми;
💡потърсят решения;
💡генерират идеи;
💡срещнат съмишленици;
💡реализират общи младежки инициативи в града.
➡️Скоро ще споделим повече информация за бъдещите им общи проекти и техния прогрес!
✅ Академията се осъществява в рамките на проект BGLD-1.003-0001 “Младежки център Добрич – Вашето днес”, програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.