Младежки форум „Нашият будител“ | 27.10.2023 г.

27.10.2023
#Инициатива
Младежки форум „Нашият будител“ | 27.10.2023 г.
 
В навечерието на 1 ноември, Младежки център – Добрич реализира Младежки форум „Нашият будител“. Участници бяха млади хора от три училища в нашия град, които припомниха достойния пример на своите вдъхновители – Васил Левски, Иван Вазов и Гео Милев.
След креативното си представяне, участниците представящи ФСГ “Васил Левски”, ПМГ “Иван Вазов” и ЕГ “Гео Милев”, се включиха и в образователни предизвикателства за екипност, знания и бързина.
Отбелязахме, че и днес сред нас има много съвременни будители в лицето на учители, творци и безброй хора, които носят силния български дух!