Неформално обучение "Моят първи бизнес план"

20.05.2021

По време на обучението, младежите влязоха в ролята на предприемачи. Чрез интерактивна игра и работа по групи, заедно развиха идеите си попълвайки нужните компоненти на един бизнес план.
Благодарение на госта на събитието – Slavi Mihov , участниците научиха какви са трудностите, през които минава един млад човек при стартирането на бизнес и истории за успешното му развитие на локално ниво.
Заедно за приобщаваща Европа!
Дейността се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.