Неформално обучение на тема „Приятелството днес“

01.06.2021

“Единственият начин да имаш приятел е да бъдеш приятел.” Кой е първият човек с когото искате да споделите радостта? А кой би ви помогнал, ако имате проблеми? За истинските приятелства, за проблемите между хората, за споделянето – това бяха темите, които вълнуваха шестокласниците от ЧОУ “Мария Монтесори”, гр. Добрич, на прага на порастването. Чрез интерактивни игри, въпроси, дискусия и забавни моменти заедно достигнахме до тяхната гледна точка.
✅Заедно за приобщаваща Европа!
Това събитие е част от програмата с неформални обучения на младежките работници и образователните медиатори, която се изпълнява по проект BGLD-1.003-0001 „Младежки център Добрич – Вашето днес” на Община град Добрич, програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г.