Обучение на младежки работници

28.10.2022

В периода 25-28.10.2022 г. младежки работници и образователни медиатори участваха в Обучение на младежки работници (Надграждащ модул), което се проведе в Младежки център-Враца по проект „Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.
Участници в обучението бяха представители от младежките центрове във Враца, Габрово, Добрич и Монтана.