VII Областен конкурс за есе - 2023г.

12.01.2024

#Есето

Какво е за теб приятелството? 

Елиса Сали Феим,  ПЪРВА НАГРАДА в VII Областен конкурс за есе – 2023 г.

Анна Алексеевна Казак, ВТОРА НАГРАДА в VII Областен конкурс за есе – 2023 г.

Стефания Галинова Петрова, ТРЕТА НАГРАДА в VII Областен конкурс за есе – 2023 г.

 Дамиан Данчов Янев, Поощрителна награда в VII Областен конкурс за есе – 2023г.

Йоанна Георгиева Желязкова, Поощрителна награда в VII Областен конкурс за есе – 2023 г.

Жени Здравкова Желева, Поощрителна награда в VII Областен конкурс за есе – 2023 г.

Конкурсът се организира от Община град Добрич, Младежки център – Добрич и Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

 

Елиса Сали Феим,  ПЪРВА НАГРАДА в VII Областен конкурс за есе – 2023 г.

 

Анна Алексеевна Казак, ВТОРА НАГРАДА в VII Областен конкурс за есе – 2023 г.

 

Стефания Галинова Петрова, ТРЕТА НАГРАДА в VII Областен конкурс за есе – 2023г.

 

 Дамиан Данчов Янев, Поощрителна награда в VII Областен конкурс за есе – 2023г.

 

Йоанна Георгиева Желязкова, Поощрителна награда в VII Областен конкурс за есе – 2023 г.

 

Жени Здравкова Желева, Поощрителна награда в VII Областен конкурс за есе – 2023 г.